Centar Tratinčica

Dvadeset godina rada u vrhunskom sportu

Objavljeno 27-11-2016

Dvadeset godina rada u vrhunskom sportu. Da li je to moguče? Da iza mene je prekrasnih dvadeset godina rada u vrhunskom sportu. Uvijek pamtim “stepenice rasta i penjanja” i učenja na putu ka uspjehu koji sam prolazila sa nacionalnim selekcijama, koje čine vrhunski sportaši i sručnaci u stručnom timu. Izazovi koji su ispred mene su mi daljni motiv da ustrajem na tom putu i da  dalje dajem najbolje od sebe, kako bi doprinjela ekipnom uspjehu. Bez zajedničkog rada i suradnje nema uspjeha. Ponekad se čini da je uspjeh negdje “iza čoška”, a zapravo je tu i raste neprimjetno kako napreduje svatko u timu… Uspješni smo koliko je jaka najslabija “karika u timu”. Prihvačanje, uzajamno poštovanje, podrška i usavršavanje u timu su bitne komponente bez kojih nema rasta na putu uspjeha. Suze i bol su sastavni dio sporta kao i smjeh i nagrade (medalje, pehari). Dio priče o meni su objavili i pisani mediji, a oko kamera me prati kroz video zapise.IMG_0192IMG_0193img_7307EHF Women's Handball EURO 2014 in Hungray-Croatia, group stage: Croatia vs. Germany